In principe is iedereen welkom bij pastorale praktijk Shalom. Als je vastloopt in het leven is het soms goed om hulp te vragen. Een dappere stap richting herstel.
Redenen voor een traject van pastorale counseling kunnen zijn:

  • Emotionele problemen; afwijzing, trauma, misbruik, verwaarlozing. Je wilt dingen verwerken, een plek geven en zo de balans in je leven vinden. Hierbij kun je ook denken aan verlies en rouw.
  • Identiteitsproblemen; je weet niet goed wie je bent, je gedachten over jezelf zijn niet positief. Je weet niet wat je grenzen zijn of je hebt te maken met depressiviteit of leegte. Je wilt ontdekken wie je bent en mag zijn en hoe je in het leven mag staan.
  • Problemen op geloofsgebied; je worstelt met je Godsbeeld, hebt vragen over schuld of vergeving of je bent vastgelopen in het geloof in God.
  • Relationele problemen; er zijn relaties die problemen geven, dit kan in je gezin of familie zijn maar ook op je werk.

Pastorale counseling helpt je om (weer) te gaan leven zoals God het voor jou heeft bedoeld! In balans met jezelf, met de mensen om je heen en met God.

Misschien herken je je in niet één van bovengenoemde problemen maar mis je toch de balans in je leven. Ook dan is het goed om contact op te nemen voor een oriënterend gesprek.
Het is geen voorwaarde om in God te geloven. Wel is het zo dat ik de Bijbelse principes hanteer in de counseling en ook gebed een plaats heeft tijdens de gesprekken.

Ik begeleid vrouwen en mannen. In sommige gevallen zal ik ervoor kiezen om een mannelijke hulpverlener erbij te vragen als ik in gesprek ga met een man.