De gesprekken worden niet vergoed door een zorgverzekeraar. Soms is het mogelijk dat een diaconie van je eigen gemeente een deel betaalt, dit moet je zelf navragen.
Omdat ik mijn talenten van God heb gekregen vind ik het belangrijk dat de counseling voor iedereen toegankelijk moet zijn en financiën geen drempel mogen zijn. Daarnaast maak ik ook kosten, en geef ik mijn tijd aan de cliënten, dus heb ik gekozen voor een uurtarief wat reëel en passend is, zonder een grote drempel op te werpen.

Intakegesprek: 25 euro
Vervolggesprek: 45 euro (1 uur)

Als deze kosten voor jou niet haalbaar zijn mag je naar eigen draagkracht betalen, ik ga er vanuit dat een ieder hier naar eer en geweten mee om gaat.