Shalom is er voor jou! Dit Hebreeuwse woord betekent ‘vrede’, ‘innerlijke rust’ of ‘in balans zijn’, iets wat God voor ieder mens heeft klaarliggen.
Innerlijke rust ondanks de omstandigheden, die misschien wel niet veranderen. Balans, ondanks de moeiten van het leven. Vrede; iets waar je zo naar kunt verlangen of zo van kunt genieten.

Samen met jou wil ik op zoek gaan naar die vrede, die alleen bij God te vinden is. Er kan zoveel zijn wat er voor zorgt dat je geen vrede, geen innerlijke rust ervaart; pijn, verdriet, boosheid, problemen, afwijzing, geloofsvragen, relaties die niet lekker lopen. In dit alles wil God komen met Zijn vrede. Soms betekent het dat situaties gaan veranderen, of dat jouw positie in de situatie verandert. Soms betekent het dat je pijn achter je kunt gaan laten. Soms betekent het dat je God (opnieuw) gaat zien en in Hem ook je blik op jezelf verandert.

Gods Vrede maakt het verschil, ook al veranderen feiten en situaties niet altijd. Hij is Degene die deze shalom geeft.