Pastorale counseling is namens God, de Goede Herder (herder=pastor), oplopen met mensen en samen met de ander naar God gaan. God gebruikt mij en mijn opgedane kennis om jou verder te helpen. Het gaat uiteindelijk niet om wie ik ben, wat ik geleerd heb, maar om God en jou! Maar God zet vaak mensen in om zijn schapen die vast zijn gelopen weer verder te helpen. En dat op geestelijk, psychisch en lichamelijke vlak, deze drie kun je niet van elkaar scheiden.

Als hulpverlener is het mijn taak om naar je te luisteren, je te helpen je gedachten en gevoelens op een rijtje te krijgen en van daaruit je inzicht te geven in je situatie. De volgende stap is dan dat ik je help situaties te veranderen of er mee om te leren gaan.

Tijdens pastorale counseling zijn we bezig op geestelijk en psychisch vlak. De Bijbel reikt ons de geestelijke principes aan. Maar het is ook bijzonder om te zien hoe diverse psychologische principes terug te vinden zijn in de Bijbel en deze, en andere die niet in strijd zijn met de Bijbel, passen we toe. Denk hierbij aan schuld/vergeving, afwijzing/aanvaarding, waarheid/leugen, eenzaamheid/verbondenheid. Op deze manier komen in de gesprekken geloof en psyche bij elkaar. Door God actief te betrekken bij de hulpverlening door bidden, zegenen, het toepassen van Bijbelse principes onderscheidt pastorale counseling zich van andere vormen van hulpverlening en biedt meerwaarde omdat God zoveel meer kan dan wij als mensen kunnen bereiken.

Pastorale zorg vindt met name in de christelijke gemeente plaats. Maar soms zijn de mogelijkheden van het gemeentepastoraat beperkt qua tijd of kennis, of heb je behoefte aan iemand die je niet kent en blanco naar je verhaal luistert. Soms wil je als vrouw dat er een vrouw met je oploopt en niet de mannelijke pastoraal werker. Indien gewenst onderhoud ik contact met de predikant of pastoraal werker van je eigen gemeente.

Pastorale counseling en psychische/psychiatrische hulpverlening sluiten elkaar niet uit. Ik streef naar samenwerking omdat ik geloof dat we elkaar kunnen aanvullen vanuit onze professie. Daarnaast is het voor de hulpvrager belangrijk dat de beide trajecten aansluiten i.p.v. elkaar uitsluiten.